ERIKSSON Kerstin

CV

Utbildning

1977-79 Gerlesborgsskolan

1979-83 Konstfack

1984 Japansk kalligrafi

1993 Japansk kalligrafi Japan


Annan verksamhet
Projektarbete för Astra Zeneca Sverige
Gjort innehåll i skivomslag för Deutsche Grammophone (Japan)
Illustrerat tidning (Japan)
Jobbat som bildlärare i Malmö

Målningar
Efter japansk kalligrafi har jag upptäckt färgerna igen! Tuschet gav mig disciplin och det lärde mig att se mellanrummet (tomheten) tydligare i ett föremål eller i ett tecken.
Numera målar jag mest med akryl och avbildar bara i minnet för att känna den riktiga friheten.

Using Format